070 704 581
Tel. narocila vsak delovni dan med 9. in 15. uro.
V vaši košarici nimate izdelkov!

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

V okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v podjetju LUMADA d.o.o. uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvedbo projekta »Vzpostavitev in nadgradnja elektronskega poslovanja podjetja LUMADA d.o.o.« (krajše: E-poslovanje LUMADA). V okviru projektnih aktivnosti bomo v podjetju vzpostavili portal elektronske izmenjave med poslovnimi partnerji, spletno stran za tuje trge in nadgradnjo spletne trgovine, izdelali produktno-prodajni video in krepili kompetence s pomočjo usposabljanja, predvsem z namenom optimalnega izvajanja delovnih nalog.

Podjetje Luminet, Janez Hudrap s.p., ki je v okviru razpisa nastopilo kot zunanji izvajalec, je za nas izvedlo kompletno storitev elektronske izmenjave med partnerji, ki bo vključevala prejem in izdajo eDokumentov, adaptacije in kostumizacije spletne strani in spletne trgovine in usposabljanja na področju novih funkcionalnosti in dodatnih modulov.

Podjetje Panoptikum, Marko Cafnik s.p., ki je v okviru razpisa nastopilo kot zunanji izvajalec, je za nas izvedlo storitev produktno-prodajni video, ki vključuje izdelavo scenarija, snemanje in obdelavo.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije, znaša 29.540,00 EUR. Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si

 


ELEKTRONSKA IZMENJAVA MED PARTNERJI

Cilj izvedbe je postaviti večjezično aplikacijo, ki bo partnerjem omogočala oddajo naročil.Vsak partner, ki se ga predhodno ročno odobri, ima svoj cenik in popuste glede na kupljene količine.Nabor izdelkov se razlikuje ob B2C izdelkov, ker so na B2B pakiranja večjih količin, ki nastopajo kot izdelki s svojimi zbirnimi identi. Po oddaji se naročilo prenese v ERP PANTHEON, kjer se kreira naročilo z vsemi postavkami.


SPLETNA STRAN ZA TUJE TRGE

Na spletno trgovino se doda nov template, ki bo vizualno drugačen, in bo predstavljal vizijo, cilje ter zgodovino podjetja Lumada. Predstavljen bo prodajni program, s povezavo na B2B portal, kar bo nagovarjalo potencialne B2B kupce k oddaji povpraševanja, ter povezave na glavne sklope izdelkov za B2C kupce. Stran bo vizualno prepričala kupce o kvaliteti izdelkov s foto in video materialom.


NADGRADNJA SPLETNE TRGOVINE

Obstoječa spletna trgovina se nadgradi s 4 dodatnimi jeziki. Na obstoječi trgovini se je izkazalo, da kupci največ povprašujejo po personaliziranih spominskih svečah. Zato se izvede plugin s personalizacijo spominske sveče, ki bo kupcem omogočal nalaganje slike na izbrano svečo, njeno povečevanje/pomanjševanje ter dodajanje poljubnega teksta in urejane le tega. 


PRODUKTNO-PRODAJNI VIDEO

Zunanji izvajalec bo izdelal 2 minutnega produktno-prodajnega videa v tujem jeziku. Izdelali bomo idejo in scenarij, z ustrezno tehnično opremo bomo posneli film in ga nato še obdelali za možnost objav na različnih medijih (kratki izseki s posameznih področjih in daljši celovit video). 


KREPITEV KOMPETENC - USPOSABLJANJA

V okviru izobraževanja se usposabja za rokovanje dodatnih modulov, ter novih funkcionalnosti.Prav tako se predstavi možnosti FB platforme v povezavi z izvozi ter GOOGLE analitika in izvozi, ter branje in interpretiranje rezultatov analitik za doseganje boljših prodajnih rezultatov. 

 

E-poslovanje